Professional Tagalog Language Translation Company

Language

Tagalog

Language name written as

/təˈɡɑːlɒɡ/;

Country of Origin

Philippines

Country Flag

tagalog

Script

Latin (Tagalog/Filipino alphabet),
Philippine Braille
Historically Baybayin

International language Code

tgl

Font Look

hi Kamusta ka i was tumatawag sa iyo sa umaga ngunit ang iyong mobile ay hindi maabot. Nasaan ka kagabi?

Native speakers

28 million (2007)
45 million  speakers (2013)

Wikipedia Link

https://en.wikipedia.org/wiki/Tagalog_language